€100,000 гарантирани от CNP и казино „Интернационал“

€100,000 гарантирани от CNP и казино „Интернационал“