Фестивал на мисловните спортове 8 – Блог на Симеон Тодоров – AstraLa, част 2

Фестивал на мисловните спортове 8 – Блог на Симеон Тодоров – AstraLa, част 2